Sms

SMS analiza

SMS odgovori

Spoštovani SMS odgovori potekajo, ko je objava na fb zidu oziroma ste znotraj objave poslali vprašanje.

Za vprašanja pošljite SMS z besedo KARIN na številko 3040. Med besedo KARIN in vprašanjem naj bo presledek.

Kadar pošiljate SMS, mora biti vaše vprašanje jasno zastavljeno in vključevati vaš datum rojstva. Če se vaše vprašanje nanaša na določeno osebo, je nujno, da priložite tudi njen datum rojstva. V primeru, da vas zanima specifičen prihajajoč datum, ki je za vas pomemben, ga omenite in navedite razlog zanj.

Upoštevajte, da je dovoljeno poslati samo eno konkretno vprašanje na posamezen SMS. Izjema velja, ko Karin na svoji Facebook strani objavi posebno temo za SMS, kjer se lahko zahtevajo dodatni podatki.

Prejeta SMS analiza bo kratka, jasna in časovno opredeljena. Če imate nadaljnja vprašanja na prejeti odgovor, je dovoljeno poslati dodaten SMS.

Pomembno obvestilo: SMS odgovori so na voljo le, ko je na Facebook strani objavljeno obvestilo za SMS storitev.

1. Splošne določbe

Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev KARIN, ki jih v sodelovanju s ponudniki vsebin in telekomunikacijskimi operaterji nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju ponudnik storitve).

2. Definicije pojmov

Storitev KARIN je ponudba vsebin v obliki SMS sporočil preko tehnične platforme imenovane sistem FILIPID, ki ponudniku vsebin omogoča posredovanje vsebin uporabnikom preko različnih operaterjev.

Ponudnik storitve, Simpatel, d.o.o., Dunajska c. 399, 1231 Ljubljana, je v pogodbenem razmerju z operaterji in kot lastnik kratke številke odgovoren za izvedbo storitve skladno s pogoji operaterjev in veljavno zakonodajo.

Ponudniki vsebin, INFLUENCA, Karin Krapež s.p., Tržaška 2, 1000 Ljubljana, ki ima s ponudnikom storitve sklenjeno pogodbo za posredovanje vsebin preko sistema FILIPID, prevzema odgovornost za posredovano vsebino.

Operaterji, ki omogočajo dvosmerni pretok vsebin med sistemom FILIPID in uporabniki, so ponudniki poti.

Uporabnik ali naslovnik storitve je lahko naročnik in/ali predplačnik mobilnega omrežja, ki se strinja s Splošnimi pogoji storitve in upošteva veljavno zakonodajo.

SMS (Short Message Service) je storitev mobilnih operaterjev za prenos kratkih besedilnih sporočil v mobilnem omrežju.

3. Pogoji uporabe

Storitev KARIN je na voljo na številki 3040 s ključno besedo KARIN in je dostopna naročnikom GSM/UMTS Telekoma Slovenije, Si.mobila in Tušmobila ter predplačniškim uporabnikom teh operaterjev.

Uporabnik mora pred prvo uporabo potrditi seznanjenost s Splošnimi pogoji storitve in z njimi soglašati. V nasprotnem primeru ne more sodelovati pri storitvah, ki so predmet Splošnih pogojev storitve.

Pri zahtevah po storitvi preko SMS sporočil uporabnik potrdi strinjanje s Splošnimi pogoji storitve preko SMS sporočila z besedo “DA”.

4. Opis storitve

Storitev KARIN omogoča uporabnikom sistema FILIPID komunikacijo z usposobljenimi svetovalci za ezoterična znanja. Uporabnik pošlje vprašanje na številko 3040 in po potrditvi plačila se aktivira SMS dialog s svetovalcem.

Uporabnik Simobila prejme sporočilo za potrditev plačila na številko 30409999. Uporabnik lahko prejme plačljiv odgovor le, če je najprej sam poslal vprašanje. Za vsako vprašanje je dovoljeno prejeti samo en odgovor.

5. Odgovori na sistemska sporočila

KARIN INFO, INFO in POMOČ nudijo dodatne informacije o storitvi in kontaktnih podatkih.

6. Plačilo storitev

Storitev KARIN je plačljiva skladno s cenikom ponudnika storitve in določili operaterja. Cena storitve je 5,00 € z DDV za vsak prejet SMS s strani sistema Filipid, izvzeta so sistemska sporočila.

7. Varovanje podatkov

S potrditvijo pogojev uporabnik dovoljuje shranjevanje in obdelavo osebnih podatkov samo za potrebe izvajanja storitve. Ponudnik storitve in ponudnik vsebin se zavezujeta, da bosta podatke varovala skladno z zakonodajo.

8. Zavrnitev odgovornosti

Ponudnik storitve ne jamči za popolno zanesljivost sistema SMS/MMS sporočil in ne prevzema odgovornosti za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitve zaradi napačne uporabe ali neznanja uporabnika.

9. Reklamacije

Reklamacije, povezane z delovanjem storitev, rešuje ponudnik storitve skupaj s ponudnikom vsebin. V primeru pozitivno rešenih reklamacij, ki se nanašajo na plačilo storitev, bo operater vrnil znesek v obliki dobropisa.

10. Možnosti spremembe pogojev

Ponudnik storitve lahko spremeni pogoje storitve, če to zahtevajo tehnični ali komercialni razlogi. O vseh spremembah bodo uporabniki obveščeni na mestih objave Splošnih pogojev.

Za več informacij in podporo se obrnite na: INFLUENCA, Karin Krapež s.p. E-pošta: info@numerology-code.com

Ponudnik storitev FILIPID: Simpatel, d.o.o. E-pošta: simpatel.filipid@gmail.com Kontaktna št: 040699792 (8h – 16h)

V veljavi od 24. 1. 2024

Prijava na e-novice

S prijavo na BREZPLAČNE e-novice, boste vedno imeli priložnost prvi priti do za vas pomembnih informacij, napovedi dogodkov, ugodnosti, lepih presenečenj.